Visie van de organisatie: 

De  naam van organisatie De Brug zegt het al: het bruggen slaan tussen  verschillende bevolkingsgroepen is ons devies. Of het nu gaat om jong of oud,  allochtoon of autochtoon, sterk of zwak, iedereen moet mee (kunnen) doen in onze  samenleving. Dat doen wij door vraaggericht en laagdrempelig de genoemde  doelgroepen en/of  individuen  in hun directe omgeving bij het gezamenlijk  verantwoordelijkheid nemen te betrekken. Wij vinden dat iedereen een kans  verdient om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de  samenleving waar hij of zij aan deelneemt. Soms is het al genoeg daartoe  uitgenodigd te worden. In dit stimuleren tot participatie kan ‘de  Brug’ uw partner zijn.  

Missie van de organisatie: 

Jongeren  staan centraal bij het werk van onze organisatie. Investeren in jongeren is  investeren in de toekomst. Door vraaggericht en met respect deze doelgroep  te  betrekken bij zaken die op straat-, wijk-, of stadsniveau gebeuren,  voelen zij zich meer verantwoordelijk  en bouwen mee aan het verbeteren van onze samenleving.