Actie tegen hondenpoep 13-09-’17

Wijk Vrederust aan zet 04-04-’18

Gezondheidsavond  07-05-’18

SPORTDAG OUD EN JONG VREDERUST 24-06-2018

STRAATSPEELDAG VREDERUST 27-06-2018

Braderie op Dreef 01-09-2018

Veiligheidsbijeenkomst op 13-09-2018